Whiskology  ויסקי בלוג

קישורי ויסקי

טעימות/Tasting Notes:

  • רשמי הטעימה של ויסקי מגזין (כולל Michael Jackson, Jim Murray ועוד) – http://www.whiskymag.com/whisky
  • רשמי הטעימה של Malt Madness (ממליצה להשתמש בתיבת החיפוש משמאל – קשה למצוא משהו באתר הזה בניווט רגיל) – http://www.maltmadness.com/

קישורים לאספנים:

מדיה:

בלוגי אלכוהול:

קיושרי אלכוהול אחרים: